Paměti špinavé lávky

by Umbrtka

/
1.
2.
3.
4.
5.
04:00
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
01:15
15.
16.
03:01
17.
18.
19.
20.

credits

released February 5, 2005

tags

license

all rights reserved

about

Umbrtka Plzen, Czech Republic

Loud and inept noises since 2000.

contact / help

Contact Umbrtka

Streaming and
Download help

Track Name: Paměti špinavé lávky
(text: Morbivod)

Hledím na nákladní vlaky
Ze staré špinavé lávky
Panorama plzeňského nádraží
Umbrtkovy koleje - konce nevidím

Železnice kraluje uhlí přepravě
Divize horníků cestuje s nákladem
Zpívají hymny pro Umbrtku Pána
Pojídat hovězí budou do rána

Umbrtka býval Horníkem statečným
Nyní ve Sktartu bojuje s vedoucím
Pracovat musí pomalu, ubíjet boha
Rozbíjet poloautomatické pračky

Paměti Špinavé Lávky - Hlukem trpí Petrohrad
Skart v oparu práce - Mosty mezi domy
Skart v oparu práce - Plní se šrotem sklad
Paměti Špinavé Lávky - Kotle, komíny

"Uhlí hoří, nádraží je v plamenech.
Páni práce vstupují na lávku,
v rukou železné mají nářadí a starý fotoaparát.
Obraz lávky bude navždy špinavý jako hlína."

Paměti Špinavé Lávky - Hlukem trpí Petrohrad
Skart v oparu práce - Mosty mezi domy
Skart v oparu práce - Plní se šrotem sklad
Paměti Špinavé Lávky - Kotle, komíny

Vyfotili jsme Umbrtku a další šedé dělníky
Ze Zvradlan a z Umbrdwaru
Když v plamenech zdechly lidské mrchy
Jež nenahlížely do výkopů

Ulicemi se line mračno kovových pilin
To když Pán začal pracovat
Každý prachmatik - člověk vědoucí
Bude ho s úctou pozorovat

Očazené vlaky odvážejí odpadky
Všechny barvy byly zašpiněny
Plzeň navždy kryje dým a prach
Nahlížejte do výkopů, nemějte strach!
Track Name: Umbrtkovo dětství
(text: Strastinen)

Především je sám pan Umbrtka
Bez rodičů, skvostné dětství
Byt měl plný starých věcí
I chůva byla stará, rezavá
Nosila maso Umbrtkovi chůva
Svižným krokem do schodů
Umbrtka však chtěl jet vlakem
Do škodových závodů

Proutěný košík plný masa, střev
Na každý den stejné množství
Silný lékař tahle tradice
A spotřeba masa bez hranice
Jako batole Umbrtka pil
Krajkovaný vývod bokem
Baculaté chůvy své
O Petrohradu už také snil

Chůvě došel vývod bokem
Již nemohla kojit Umbrtku
Proto si řekla proč ho nepohodit
U popelnic místa dost
Položila malé děcko tedy
Do špinavé káry mezi plechy
A opodál v křoví čeká
Kdo káru s děckem odveze

Bezdomovec v celé své nádheře
Kroky na Petrohrad mířené
Ozářený aurou práce Umbrtka
Život špíně bez stagnace dal
Géniem práce se stal

Umbrtkovo dětství, doba nepoznaná
Umbrtkova práce, špínou požehnaná
Umbrtkova hnědá, barva slavnostní
Umbrtkovy vlaky, hnědý výpravčí
Track Name: Cítím, že vím
(text: Strastinen)

Oheň v našich srdcích hoří
Když vlak do mlhy se noří
Plane a posiluje naši duši
Vlak, co veze uhlí do boha
Jako v lese vlhne hlína
Obaluje naše boty bahno
Kde v poli roste špína
Obalena je už celá noha

Oheň v našich srdcích hoří
Když buldozery nové stavby boří
Upalováni na hranici jsou
Kdo s mobilem jdou kolem
Jezdíme po městě do noci, bez hvězd a dál
Všude kde Umbrtka vládne, jedou páni práce vlakem

Ze Zvradlan a z Umbrdlína
Někde pod tím ve verši špína

Oheň v našich očích plane
Jelikož vím co se stane – to cítím
Vlaky budou jezdit
V království poroste salámový strom
Konečná bude skartostánek
Kolem poteče standardní pití
Nebude více již spatřen Petr Cikán

Stále v království páně Umbrtky bájně bdít nad prací
Podávat ruce dělníkům v jídelnách i při práci
Knedlík z omáčky se noří, oheň stále v očích plane
Nové domy se boří, cítím, že vím, co se stane
Track Name: Noční rozjímání před bojem
(text: Strastinen)

Nastupte do boje, umbrtčí bojovníci
Se zbraní v pravici, kladivem či palicí
Se štítem víry pravdou páně Umbrtky
Vykročte do boje s Ježíšem Kristem
Polnice svolává bratry v nočním tichu
Položte do bláta duše dlící v smíchu
Zapalte pochodně, ukazujte cestu
Na Petrohrad, k Umbrtkovu městu
Vykročte s nadšením a v mužném kroku
Do špíny do práce v betonovém bloku
Zástupy dělníků do louží hledí
Na vlastní tváře s hrdostí že nejsou hnědí
Práce se nezřekli,dali jí všechny síly
Do služeb umbrtkovi jeho nade vše ctili
Přemítám v temnotě o síle této vize
Do rána při otevřené knize
Světlo nového dne do očí moc mě pálí
Budoucnost bez slunce bychom si přáli
Zapadlé konstrukce za městem odkrývat
Na místech bez lidí předlouho pobývat
Černá hlína a zbytky lidských kostí
Zdrojem našich denních radostí
Smrt špíně špínou Umbrtka umožnil
A já se s jeho vůlí ztotožnil
Track Name: Slunce
(text: Well)

Slunce!
Přikryji tě mokrým hadrem
Obeženu plechovým vlnobitím
Cihlami z jílu
Lidé se budou choulit
V ledu a oceli podzemních nor
Pít naftu z ešusů
Klanět se uhlí
Klanět se ramenům obřích strojů
Staří budou vzpomínat a mladí je zardousí

Slunce, mám v čele kameny
Které nerozpustíš, jsi jedním z nich
Dovedu s nimi hrát na šachovnici kořenů
Dávné hry, v nichž vždy prohráváš
Dovedu jejich hodem věštit pád, o kterém nevíš
Slunce, tak jako já
Nikdy jsi nebylo svědkem svého nebytí
Však bylo jsi tu, když nebylo mne
A já vidím čas, v němž nejsi ty

Slunce!
Zaryji do tebe nehty
Holýma rukama servu tě z oblohy
Za jednu z protuberancí pověsím tě
Na hák v chladné komoře zrušeného řeznictví
Budu se dívat, jak
Zrůdné houby ze spár mezi dlaždicemi
Pomalu tě pokryjí
Pak odevzdám tvé mrtvé tělo
Mrakům v kápích
V tichém procesí vynesou tvé tělo zpět
A znovu propadneš stálostem obřadu
Východů a západů

Žádný z lidí nepovšimne si té změny
Já budu sedět v tvých soumracích
Opřen o strom
A obdivovat nádheru horizontu
Slunce!
Track Name: Skartoslav Umbrtka
(text: Strastinen)

Kdo v plzeňském skartu přebývá
V betonovém stínu odpočívat bude
Když voláme Tě, Umbrtko, v soužení svém
Tvá práce nás špínou vysavobozuje
Zákon Umbrtkův jest dokonalý
Moudrostí duše své překypuje
Umbrtkovo svědectví je pravé
Umbrtkova práce navěky
Vzmužte se průmysloví pohané
Povstal Umbrtka, náš věčný pán

Jsem rytíř řádu a udeřím v štít
Za staré pračky budu se bít
Nepřátel čistých nesmím se bát
Špínou přec zvítězím velice rád
Jsem rytíř řádu šedého Umbrtky
Vymyté lidi rozsekám na čtvrtky

Nepřátel potlučeš prutem železným
Jak nádobu hliněnou je roztříštíš
Není upřímnosti vjejich ústech
Vnitřnosti jejich plné čistoty
Jako chlorovaná voda jejich dech
Tvá mluva, Umbrtko, silná jest
Silná, jak padající déšť
Blázen pěje hudbu svou, není Umbrtka
Všichni se odvrací od špíny
Napořád neužitečni jsou

Mlčenlivě sleduj Umbrtku
Očekávej na něj pečlivě
Pusť mimo sebe sprchu
Zanech mýdla a nečiň, aby očistit ses chtěl
Track Name: Chrám práce
(text: Strastinen)

Vítejte ve chrámu práce kde Krista nemáme
Ve jměnu pána Umbrtky my špínu hledáme
Hledáme spásu před sluncem a suchým teplým vzduchem
V Umbrtkově chrámu práce jsme velebeni duchem

Melou pomalu Umbrtkovy mlýny
v unaveném světě kde slunce protahuje stíny
Jak moc bych si přál přes celé léto spát
jako spí medvěd přes zimu

Na každého ze stoupenců trpělivých dojde
A na slunci zbytek idiotů pojde
Umbrtka nám umožnil přes celé léto snít
A po dlouhém spánku jeho vývod bokem pít

Po probuzení ze svých úst
vdechuje nám sulfan nejcennější
A z jeho boku pijeme rtuť
Podporuje tím náš duchovní růst
A do života chuť

Padám na kolena v Umbrtkův stín
s přáním spustit Temelín
Track Name: Bazarová ulice
(text: Morbivod)

Ráno je studené po noční směně
Z práce jdu standardně kolem Radbuzy
Nejplzenštější z plzeňských řek
Jímám vůni vody poblíž papírny
Slyším dělnický metal, volání pána Umbrtky
Když blíží se Petrohrad a ulice Sladkovského
Tím směrem mne vedou koleje a špinavé tóny
Chci kupovat staré věci, hledám bazary

Prošel jsem celou ulici až k ZČE
A objevil kmé radosti deset bazarů
V prvním prodává Mojínen a v posledním Plachta
Cestou mne potkali Strastinen a inspektor Trachta

Bazarová ulice - tam kupuji nábytek do bytu
Tramvajová stanice - Sladkovského
Bazarová ulice - dělící čára Petrohradu
Kříží se s Koterovskou nedaleko skartu

Vyhlédl jsem si starožitné židle
Zanedlouho budou moje
Budu na nich dlouho sedět
A hledět z okna na nádraží
Koupím si zdobený lustr
Ale nebudu s ním svíti
V noci by mělo být přítmí
Jen plamen olejové lampy

Stará dřevěná lavice a starý dřevěný stůl
Umbrtkova svatá trojice a undědova hůl
Spálil jsem nový nábytek, teď starožitný mám
Začnu snad i knihy číst, dobrovolně, sám

Bazarová ulice - tam kupuji nábytek do bytu
Tramvajová stanice - Sladkovského
Bazarová ulice - dělící čára Petrohradu
Kříží se s Koterovskou nedaleko skartu
Track Name: Noční vypínání
(text: Morbivod)

Taková zášť na světla svit
Až nutkání nesmírná jsou
Rozjímání ranních dlouhých cest
špinavých popelářských vozů

Podzimní ranní cesta do práce
V šedi města vidím špinavé vozy
Slyším hudbu dunícího železa
Vysypavajících se popelnic

Všichni špinaví dělníci mlčí
Pomalu pracují, pomalu pojíždí
Ledový podzimní déšť je kropí
Provlhlé oděvy zpomalují život

Slunce těchto míst je v nenávratnu
Všechny pouliční lampy jsou zhasnuté
Ve jménu Pana Umbrtky jsme je vypnuli
Nepoškodili jsme je jen vypnuli

Veškerá místa osvícené cesty
Zhasínají noc co noc další ulice
Trapní cyklisté vráží do temných lamp
Důkaz jasný že sport je zcestný

Ani popeláři nevidí na svou špinavou práci
Každé ráno jim stéká po tváři šedá voda
Mokré kupy odpadků jsou cítit špinavou prací
Není již Slunce není již světla

V zákoutích špinavého města zhasla světla
Ranní cesta do práce jen v černé mlze
Po ránu o páté u řeky je zima
Sportovci v křečích padají do špinavé vody
Track Name: Legenda o špinavé rouře
(text: Morbivod)

Probudil jsem se do tmy a deště
Konečně je ráno, hurá do práce
Oblékám vatový kabát
Špinavé boty pracovní
Nasáklou ulicí na Slovanech
Procházím v opojení špínou
Na zastávce trakční dopravy
Čekám na svou soupravu

Těch několik pracovníků
Co v pět hodin vstávají
Jsou prochladlí a nevyspalí
Nemají chuť do práce

Vstávám brzo do práce
Já, dělník špíny jsem
S plechem dřina šlechtí mě
Špínu slavím den co den

Můj zrak spatřil v mlze vůz
Na dvou kolech plný plechů
Dva chlápkové krok pomalý
Do sběrny se ubírají

Jeden z kusů železa nesmírně mě zaujal
Tohle prostě musím mít v bicí soupravě
Teď nebo nikdy jdu rychle za nimi
Vodu mají ve tvářích špínu za nehty

Pánové, já tuhle rouru chci!
Já ji od vás koupím, co za ni chcete?
Heeee, jrrr, (kašlání)
Tak co, prodáte mi to?

Domluva s pány žádná není
Dám jim tedy stokorunu
Roury já se zmocňuji
Mířím s ní do zkušebny

Teď ale musím za špínou do práce
S ostatními dělníky z průmyslových závodů
S jeřábníkem z kovošrotu do díla se pustíme
Se soustružníkem ze škodovky stavím bicí soupravu
Track Name: Umbrtka neštká
(text: Well)

Pláče horník, střádá hoře
Bol se hopil hole
Ač sám tomu věřit nechce
Pravdu čet na šedé desce:
Jak bylo na Bílé hoře
Je i v černém dole

Umbrtka neštká

Pláče dělník, v šatech moly
Se slzou se táže:
K čemu domy, stromy, lomy
Jsme-li hovny, my, vy, ony
A budoucno neznámo-li
Dech je smrti páže?

Umbrtka neštká - kupuje si rohlíky
Umbrtka neštká - kupuje si salám
Umbrtka neštká - kupuje si rohlíky
Umbrtka neštká - kupuje si salám
Hřídel špíny Umbrtka
Dehet v nehtech Umbrtka
Jídlo spánek Umbrtka
Snivé prázdno Umbrtka
Zdemol. mobil Umbrtka
Protopráchma Umbrtka

Hroby šumí v rozvalinách
Skartu skví se kovokvět
Tichá píseň město halí
Tanec lednic zazní v dáli
Kdo je ten, kdo hraje v u-moll
Zaklonil se pro náš svět?
Jeho slovo nevyřčené
Káže cestu v slzných vinách
Vede zraky mužů práce
Továrnami, po pastvinách:

„Dlouho louhuj lužní touhu
Louhem louží v hale z želez
Bolest vzdej ze Zvradlan bohu
Do sprchy a mýdla nelez

Až lano hniloby spoutá zem
Omotej tepláky řetězem
Pokloň se Pánovi záklonem
Tak pozná, že jsi urozen."
Track Name: Umbrtkombinát
(text: Strastinen)

Pohunkové a donašeči přináší
Nemístné zprávy o Umbrtkovi
Na ministerstvo čistoty
Jak prý skrápí město prachem
Policejní siréna zní ulicí
Na Petrohrad se snáší noc
Nebesa plná černých mračen
Neustále se valících nad budovami továren....

Prostý člověk prostý mozek
V hlavě mobil mýdlo má
Krátké vlasy obarvené
Z práce ve špíně má strach
Práce s kovem zášt a síla
Na čistého na tekila
Fanaticky řídím bagr
Dusím hlínou tupý dav

Kroky hnijícím listím prošlapuje
Dělník bezdomovec i popelář
Všichni jsou si rovni před Umbrtkou
Všichni svorně pracují
Jsou strženi velikostí jeho díla
Prodlužují si směny
Lidé a jeřáby při montáži kostry
Umbrtkovy ocelárny
Kroky špínou prošlapují
Na stodeset procent pracují
Track Name: Svírám rezavý utahovák
(text: Strastinen)

Pohrdáme vlastním tělem, do boha
Uctíváme vlastní duši Umbrtkou
Neboť těla v kterých trpíme
Na zemi v čistotě jsme odvrhli
Ale duši postavil Umbrtka
Z plzenského skartu

Umbrtka též postaví naše těla
Krev naši nahradí rtutí
Maso naše nahradí betonem
Kosti naše nahradí železem
Kůži naši nahradí plechem

V železobetonovém těle
Nevláčnější duch

Špinavé rukavice svírají rezavý utahovák
Když s ním bijem do lidí
Otevřené rány na těle reznou
Když v noci táhnem městem
Likvidujeme všechno lesklé
Barevné nebo nově natřené
Vracíme se potom
Do železobetonových chrámů
Pod mosty a konstrukce
Mluvíme tam s bezdomovci
U rezavých popelnic
Ti lidé se nesmějou
Ale vysmívají
Jsou spojeni se špínou vesmíru
A vědí proč vyznávat Umbrtku
Track Name: Trolej
(text: Strastinen)

Vidím obří vlakovlak
Takovou jako konstrukci
V mracích šedé páry
Patra vlaků jedou vlakem
Na kolejích...

Tisíce trolejbusů
Táhne části lidí
Oběšených špatných lidí
Na trolejích městem
Na trolejích...

Krvavou stopu zanechává
Trosky pomíjivých životů
S blátem se mísí krev
A elektřina jiskří
Na kolejích, na trolejích...

Umbrtka s opovržením
Nasazuje oprátky
Na krky čistých trolej
Opěvuj jeho práci!
Track Name: Umbrtkovo nádraží
(text: Morbivod)

Umbrtkovo nádraží je černé
Umbrtkovy vlaky plné uhlí
Lokomotivy nejsou svaté
Útokem se řítí na sídla boží
Umbrtkova zloba je tak krutá
Obrovská síla ve špinavé práci
Vagóny s uhlím sypou se na boha
Do rytmu hrají plechové bicí

Jsem obklopen vlaky
Dunícím železem
Obrovské stroje
Jsou mým pokladem

Umbrtkovo železo vrší se do výšin
Za hranice skartu zle stoupá
Špínu jeho v sobě už cítím
Každý dělník Umbrtku vzývá
Umbrtka kázal napravit boží chyby
Tou základní je existence boha
Tam, kde on byl jsou hromady špíny
Pochválen budiž Pán Umbrtka
Track Name: Zniká
(text: Strastinen)

Tak jako práce volá nás a potřebuje
My prahnem po její slávě
Tak jako Umbrtka ohýbá kabel
A za kus masa vyšroubuje
Druhy salámů, tolik dobrých a špatných
Jako v roce dnů vhodných na oslavu práce

Tak jako vjíždí bagr do hlíny
My přísaháme věrnost okruhům
Tak jako Umbrtka chodí "ke Koni"
Kam chodíme taky
Nelze dát nic, než maso hovězí
Pak do noci pronásledovat vlaky
A oslavit je v jízdě

Tak jako každý z nás čeká
Než na okruh se odeberem
Tak jako Umbrtka nikdy nejde jinam
Vždy odnáší pak salám
Skutečnost pro nás - chůze nocí
Dospíváme duchovně vůlí
A Umbrtkovou mocí

Tak jako popelnice co čeká
Až odpad zaslechne náš hlas
Tak jako zajíc na kolejích
Co v trní nalezl můj vlas
Chůze nocí osvobozuje ducha
Z každodeního kolovrátku
Řvát, válet se ve špíně, vzývat Umbrtku
Track Name: Umírající bezdomovec
(text: Strastinen)

Na svahu za kontejnery leží téměř bezvládné tělo
Zahalené vrstvou hadrů ztratilo již vůli žít
Z těla v hromadě podzimního listí
Nechce duše odejít je to přece její byt

Zákoutí oděvu i těla která duše obývala
Umbrtkova duše vzala duše musí odejít
Nechce se ale špinavé duši k modrému nebi se zvedat
Protože věří v šedost do země vstup musí hledat

Umbrtkova vůle umožní špínou velebené duši
Vstoupit kanálem do země pro bezdomovce se to sluší
Track Name: Zdistav Umbrtka
(text: Strastinen)

Umbrtka je živý, má však i svůj hrob
Květiny mu přináší dělník, cikán, snob
Umbrtka má hřbitov, kde to voní prací
Všude vidím kov, jak se v mlze ztrácí

Umbrtkův náhrobek z šedého mramoru
Kovový na něm Krist, nohama nahoru
Umbrtkova urna šedivá, špínou naplnit ji musí
Šedá je hřbitovní patina, Kristus se prachem dusí

Umbrtka má špínu, kam jen podzim dohlédne
Na hřbitově bez slunce, když pohřeb je v poledne
Umbrtkův Petrohrad plný třeskuté práce
A Chlápek od dvojky, hřbitov bez legrace

Temná je silueta horníka
Který se sklání nad hrobem
Špinavá je práce dělníka
Nad teplárenským výkopem

Temné jsou Škodovy závody
Za deštivého dne i v noci
Špinavé budou národy
Které je budou mít v moci

Temná je průmyslová zášť
Která mi stoupá do hlavy
Špinavé prsty rukou mých
Svírají rezavé poklady

Temný je Petrohrad
Skart a tamní proluka
Špinavé hadry v loužích jsou
Nad nimi náš pán Umbrtka
Track Name: Spasen šedí v šedi
(text: Well)

Šly domy bez pastýře svartvečerem
Mířily do polí a řek
Tak jako já, oděný v touze obnažit
Ty bledé hlízy
Řežavé zárodky masívů chvil

Do habrů mrak pak zapustil
Tyče z grafitu, dlouhý vlas šelem
Vodu, jež zřekla se bílé řízy
Byť v kostel zatéká častěji
Nežli světlo --

Zaprášených vět lomození
Mysl mou svedlo
Zdobnými síněmi na márách jel jsem
Co táh je nemocných holubů pár
A při té jízdě zase jsem zotvíral
Šustivé knihy a přísliby písmen
Rozpadlých vřesovišť pach
Kde měl být oheň:
Rmutný dar
Kde měl být oheň:
Bludný kal

Vtom
Vidím tě pracovat, ruce v bok
Tvojí kabalou
Vnitroblok
Objevils tichý mezidvůr
Nepatříš tělu, ani v dav
Namísto bible lebky vran
A můr
A slova ze zkroucených trav
Když odvalíš
Za městem trám
A zříš

Zvrátil jsem hlavu
A spolu s deštěm tvé oči
Do mých se vlily
Jako do proutěných dlaní --
Umbrtko, nesmírný klide v snech běsnivé síly
drásavá setbo do leštěné hladiny ranní
Šedi, která šedí plane

Dnes na své syny pohleď, jak tyjí
Vprostřed svých rejů z číše tvých apatií
A z proměnlivosti tvých podiven
Jež jediná se nemění

Umbrtko, Pane, za sedm let ve skartu
Nenaučil ses nic z toho, zač jsi opěvován;
Plyne z toho jasné ponaučení